Sabtu, 30 Mei 2015

CONTOH OBJEKTIF KAJIAN KERJA KURSUS P.AM


2.0 OBJEKTIF KAJIAN
Antara objektif kajian yang pengkaji jalankan adalah seperti berikut :
1)      Mengkaji adat selepas kelahiran bayi dalam masyarakat melayu.

2)      Mengenalpasti adat selepas kelahiran bayi yang pernah diamalkan dan yang masih atau tidak diamalkan di kampung Simpang Sepayang, Kuala Rompin, Pahang.
Catat Ulasan