Sabtu, 30 Mei 2015

CONTOH PENGENALAN KERJA KURSUS P.AM


1.0 PENGENALAN
            Masyarakat melayu merupakan masyarakat yang unik dari pelbagai segi seperti kaum, agama, kepercayaan mahupun adat. Masyarakat melayu mengamalkan pelbagai adat dari segi kelahiran sehinggalah adat selepas kematian.
            Menurut buku Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia (2000) karya A. Aziz Deraman, adat itu adalah satu daripada perkara baharu yang lahirnya mengikut cara berfikir sesuatu bangsa itu, tambahannya lagi peraturan yang dijelmakan melalui adat resam, lembaga, tradisi, nilai budaya, kepercayaan dan peralatan-peralatannya telah dapat menggambarkan sesuatu penyata kehidupan manusia itu sendiri. Adat merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Bahasa Arab, dengan makna kebiasaan. Namun dalam konteks masyarakat dan budaya melayu, dan alam melayu, perkataan adat telah menjadi istilah dengan mengandungi makna yang meluas dan mendalam, sehingga secara tradisional ia dapat disamakan dengan kebudayaan. Ia dapat dianggap sebagai asas sistem sosial dan kebudayaan melayu. Tanggapan ini dapat dilihat pada penggunaan konsep adat dalam karya-karya sejarah, perundangan dan bahasa sastera lama dan juga dalam penggunaannya dalam kalangan kelompom masyarakat rumpun melayu yang masih tradisional.
            Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, kelahiran merupakan perihal yang keluar daripada kandungan ibu iaitu anak.
            Anak atau zuriat merupakan satu kurniaan Tuhan yang tidak ternilai bagi setiap  pasangan suami isteri. Bagi masyarakat melayu yang rata-ratanya beragama islam, setiap anak yang dilahirkan mempunyai rezekinya masing-masing. Oleh itu, setiap kelahiran perlu disyukuri.
            Dalam konteks ini, masyarakat melayu banyak mengamalkan adat-adat tertentu yang diwarisi sejak turun temurun. Adat-adat tersebut bukan sahaja sekadar amalan mahupun kepercayaan malah setiap adat tersebut mempunyai kebaikannya tersendiri samada kepada ibu mahupun kepada bayi. Sebagai contoh, adat memberi nama mampu membentuk peribadi bayi tersebut. Jika maksud nama yang diberikan adalah mulia, maka bayi itu akan menjadi seorang yang mulia dewasa kelak. Namun, nama yang tidak sesuai diberikan kepada bayi, kesan buruk akan menimpa kepada bayi tersebut seperti mudah mendapat penyakit. Oleh itu, penukaran nama perlulah dibuat dengan segera untuk mengelak kesan negatif berlaku terhadap bayi tersebut.
            Adat selepas kelahiran bayi dalam masyarakat melayu terbahagi kepada beberapa bahagian seperti adat cuci lantai atau tanggal pusat, menanam uri, memberi nama, membelah mulut, cukur jambul, naik buai, jejak tanah dan bersunat atau berkhatan.
Adat Selepas Kelahiran Bayi
            Adat selepas kelahiran bayi ialah memberi nama. Nama yang diberikan kepada bayi haruslah mempunyai maksud yang baik supaya bayi tersebut tidak akan terpengaruh dengan aktiviti negatif  apabila dewasa kelak.
            Selain itu, adat membelah mulut. Adat membelah mulut juga dilakukan untuk menjaga tutur kata bayi tersebut. Oleh itu, adat ini dilakukan oleh orang-orang yang baik tutur katanya.

            Seterusnya, adat cukur jambul diadakan pada hari ketujuh kelahiran. Adat ini sering diadakan bersama adat yang ke enam iaitu adat naik buai. Adat cukur jambul ini dilakukan untuk membuang rambut-rambut bayi yang baru lahir. Adat ini juga bertujuan untuk memperkenalkan anak pasangan tersebut kepada ahli keluarga dan sahabat mereka.
Catat Ulasan